Hem Grip, Hem de COVID-19 Olunabilir mi?

Birinci COVID-19 kışımıza yaklaşırken, birtakım âlâ haberler de geliyor. Aşı çalışmaları âlâ gidiyor, enfekte olan şahısların vefat oranları azalıyor ve tedavi yaklaşımı artık büyük oranda oturmuş durumda. Lakin ne yazık ki, kış ile birlikte yeni bir teneffüs yolu virüsü dalgası daha geliyor ve bu yeni virüs dalgasının başında da grip yer alıyor. Bu yüzden de, birebir anda hem grip hem de COVID-19 virüslerini kapma ihtimalinin (ko-enfeksiyon) telaş yarattığı söylenebilir.

Yakın vakitte Kaliforniya, Bay Area’da doğrulanmış bir grip – COVID-19 ko-enfeksiyonu bu salgında başa çıkmamız gereken zorlukların açık bir hatırlatıcısı oldu. Solano County Sıhhat ve Toplumsal Hizmetler Kısmı tarafından duyurulana nazaran hem grip hem de COVId-19 hastası olan bu şanssız kişi, şu anda büsbütün güzelleşmiş durumda. Ayrıyeten bu hadisenin çeşidinin birinci örneği olmadığını ve muhtemelen son örneği de olmayacağını belirtmekte yarar var.

Salgının şu andaki etabında, pek çok hastanın makûs baht (veya başka etkenler) sebebiyle bir grip-COVID-19 ko-enfeksiyonu geçirdiğini iddia etmek sıkıntı değil. Bu cins hastaların birinci örnekleri, 25 Mart tarihli The Lancet’in ön baskısında bildirilmişti. Bu raporda Wuhan ve komşu bölgelerdeki 1.054 hastadan dokuzunun hem SARS-CoV-2 hem de grip virüsleri (bir influenza A ve dört influenza B) ile teşhis edildiği belirtilmekteydi. Yayın sırasında bu dokuz hastadan yalnızca biri COVID-19’dan iyileşmemişti.

O günden bu yana Dünya genelinde hem grip hem de COVID-19 hastası olan şahısları bildiren en az 83 rapor yayımlandı. Enteresan bir halde bu çalışmalarda araştırmacılar, grip virüsünün COVID-19 hastalarının tıbbi sonuçları için âlâ yahut makûs bir tesir yapmadığını söyledi. Fakat ko-enfekte olan hastaların sayısının bu kadar az olmasının sebebi, hastaların bir grip-COVID-19 ko-enfeksiyonu geçirmekte olup olmadıklarını belirlemenin zorluğundan kaynaklanıyor. Bu zorluğun ana sebebi de COVID-19 testi sonucunun müspet dönmesinden sonra hekimlerin nadiren öteki virüs enfeksiyonları için test istemesinden kaynaklanıyor.

Bunun yerine hekimler, grip semptomlarına epey benzeyen COVID-19 semptomlarını tedavi etmeye başlıyorlar.

Grip virüsü, bir ko-enfeksiyon sırasında başka grip virüsleri ile birleşebilme ve yeni özellikler kazanabilme yeteneği ile biliniyor ve bu da hayvanlardan insanlara geçişe sebep olabiliyor. Lakin SARS-CoV-2 bir Koronavirüsü, yani grip virüslerinden büsbütün farklı bir virüs ailesi ve bu yüzden de birleşme potansiyeli bulunmuyor. Lakin her iki virüsün ko-enfeksiyonu sebebiyle bağışıklık sisteminin çok zorlanması mümkün.

Bu yüzden de 2020-21 kış mevsiminde grip aşısının değeri daha evvelki yıllara nazaran çok daha fazla. Grip aşısı, grip-COVID-19 ko-enfeksiyonu riskini azaltmanın yanı sıra grip sebebiyle hastaneye kaldırılması gerekecek şahısların sayısını da azaltarak sıhhat çalışanlarının artmaya devam eden yükünü biraz olsun azaltacaktır.